Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

pdfZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. Aktywność-Praca-Rozwój.
(dodano 18.07.2013)

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

pdf Ogłoszenie o przetargu
pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pdf Wzór umowy
pdf Oferta cenowa
pdf Oświadczenie art. 22
pdf Oświadczenie art. 24
(dodano 04.07.2013)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

pdfZawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów ostatecznych projektu pn. Aktywność-Praca-Rozwój.
(dodano 12.06.2013)

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

pdf Ogłoszenie o przetargu
pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
pdf Wzór umowy
pdf Oferta cenowa
pdf Oświadczenie art. 22
pdf Oświadczenie art. 24
(dodano 24.05.2013)

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

pdf Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej - Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : Organizacja i przeprowadzenie kursu zawodowego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. Aktywność-Praca-Rozwój.

(dodano: 18.09.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

pdf Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

pdf Formularz oferty cenowej

pdf Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

pdf Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pn. Aktywność-Praca-Rozwój CPV 80.53.00.00.8

pdf Umowa o organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu pn. „Aktywność-Praca-Rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(dodano: 09.09.2012)


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

pdf Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. : Organizacje i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu pn. Aktywność-Praca-Rozwój.

(dodano: 01.09.2012)

Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

pdf Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

(dodano: 10.08.2012)

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

pdf Ogłoszenie o zamówieniu - usługi: Organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pt. Aktywność-Praca-Rozwój

pdf Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego - organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu systemowego pn. Aktywność-Praca-Rozwój CPV 80.53.00.00.8

pdf Formularz oferty cenowej

pdf Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

pdf Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

pdf Umowa o organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla Beneficjentów Ostatecznych Projektu pn. „Aktywność-Praca-Rozwój” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

(dodano: 09.08.2012)