Puckie Centrum Wsparcia mieszkańców miasta Puck

PUCK, ul. Pokoju 8

DZIEŃ

GODZINA

RODZAJ POMOCY

ŚRODA

15.00-17.00

konsultacje psychologiczne dla dorosłych

I i III

PIĄTEK MIESIĄCA

II i IV

PIĄTEK MIESIĄCA

17.00-20.00

17.00-20.00

konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

konsultacje psychologiczne telefoniczne i online dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

Telefon: 609 458 428

Skype:joannakwiec