Grafik-Klub Integracji Społecznej:

Poniedziałek:

od 9:00 do 16:00 – Animacja środowiskowa

od 10:30 do 12:30 – Warsztaty terapii zajęciowej

Wtorek:

od 9:00 do 16:00 – Animacja środowiskowa

od 12:00 do 15:30 Doradca zawodowy

Środa:

od 9:00 do 16:00 – Animacja środowiskowa

od 10:30 do 12:30- Warsztaty terapii zajęciowej

od 10:00 do 16:00 – Psycholog

Czwartek:

od 9:00 do 16:00 – Animacja środowiskowa

Piątek:

od 9:00 do 16:00 Animacja środowiskowa

Grafik- Placówka Wsparcia Dziennego

Poniedziałek:

od 15:00 do 19:00 –Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcami

od 15:00 do 16:00/16:30- dyżur Kierownika placówki

 od 15:45 do 18:15 – Psycholog-dzieci

Wtorek:

od 15:00 do 19:00 – Zajęcia opiekuńczo wychowawcze z wychowawcami

od 15:00 do 16:30 –Klub Rodzica-pedagog

od 15:00 do 16:00/16:30 – dyżur Kierownika placówki

17:00 do 19:00- Animator sportu

Środa:

od 15:00 do 19:00 – Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z wychowawcami

od 15:00 do 16:00/16:30- dyżur Kierownika placówki

od 17:00 do 18:00 – Logopeda

Czwartek:

od 15:00 do 19:00 – Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z wychowawcami

od 15:00 do 16:00/16:30- dyżur Kierownika Placówki

od 16:00 do 18:30 –Pedagog – dzieci

Piątek:

od 15:00 do 19:00 -  Zajęcia opiekuńczo- wychowawcze z wychowawcami

od 15:00 do 16:00/16:30- dyżur kierownika placówki

od 15:00 do 16:30 – Klub Rodzica-psycholog

od 17:00 do 19:00 – Animator sportu