[Zakończono] Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" Broker Edukacyjno-Zawodowy (3/4 etatu)

Drukuj
PDF

Ogłoszenie: zobacz

Wyniki naboru: zobacz

[Zakończone] Nabór na wolne stanowisko pracy w ramach projektu "Rewitalizacja Centrum Pucka" Asystent Rodziny (3/4 etatu)

Drukuj
PDF

Ogłoszenie: zobacz

Wyniki: zobacz

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 03 10 2018 r.

Drukuj
PDF

Ogłoszenie o naborze: zobacz

Numery stacjonarne MOPS ponownie funkcjonują

Drukuj
PDF

Kierownik: 586730537

Pracownicy socjalni: 586730529

Świadczenia rodzinne, wychowawcze i fundusz alimentacyjny: 586730530

Sekcja świadczeń: 586730528

MOPS działa w budynku UM

Drukuj
PDF

Przypominamy, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku ma swoją siedzibę w budynku Urzędu Miasta Puck przy ul. 1 Maja 13, Parter.

Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu do kontaktu z nami służą następujące numery telefonów:

zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny - 609 - 700-663,

świadczenia wychowawcze, dobry start - 510-234-685,

pracownicy socjalni - 510-234-135