Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

Drukuj
PDF

Stowarzyszeniu OVUM w bieżącym roku powierzono na terenie województwa pomorskiego realizację zadania publicznego w zakresie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, a także osobom im najbliższym. Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest w Gdyni przy ul. Traugutta 2.

Osoby pierwszego kontaktu pełnią dyżur osobisty w siedzibie Ośrodka oraz dyżur telefoniczny pod nr 58 776 40 67:

· od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-20:00,

· w soboty w godzinach 11:00-15:00.

Kontakt telefoniczny z osobami pierwszego kontaktu jest możliwy również pod nr 58 776 40 67 podczas dodatkowych dyżurów telefonicznych pełnionych:

· od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-12:00,

· w soboty w godzinach 08:00-11:00.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym:

· pomoc prawną, w tym alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,

· pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej osobie uprawnionej, jeżeli nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania przygotowawczego,

· pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy prawnej,

· psychoterapię,

· pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu,

· finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw,

· bony żywnościowe,

· bony na zakup odzieży, bielizny i obuwia.

Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem zapewnia również świadkom i osobom im najbliższym:

· pomoc psychologiczną,

· pomoc tłumacza języka migowego w celu udzielenia pomocy psychologicznej,

· pomoc udzielaną przez osobę pierwszego kontaktu.

W przypadku pytań lub wątpliwości, pozostajemy w dyspozycji. Żywimy nadzieję, iż nasza współpraca pozwoli na zapewnienie wsparcia jak największej liczbie mieszkańców naszego województwa.

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 05 2018 r.

Drukuj
PDF

Wyniki naboru

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 22 05 2018 r.

2 maja NIECZYNNE

Drukuj
PDF

W DNIU 2 MAJA MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU BĘDZIE NIECZYNNY

[Zakończone] Nabór na świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 19 04 2018 r.

Drukuj
PDF

Wyniki naboru

Nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z dnia 19 04 2018 r.

Wypłata świadczeń wychowawczych

Drukuj
PDF

Informujemy, że awaria systemu została usunięta. Wszystkie świadczenia wychowawcze zostały wypłacone przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na indywidualne konta bankowe odbiorców, w dniu 21.03.2018r. w godzinach popołudniowych. Ich wpływ na konta bankowe uzależniony jest od ustawień systemów poszczególnych banków.