MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z PROGRAMU

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w ramach Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,

 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Dokumenty można pobrać na www.bip.miastopuck.pl

Szczegółowe informacje znajdują się na www.bip.miastopuck.pl

Ogłoszenie i wyniki naboru na bip.miastopuck.pl