Ogłoszenia i komunikaty

Klub Seniora

Anna Łukowska

tel. 586704548

tel. kom. 501343924

Pobierz

Dodany: 2021-05-25
Wielkość: 94.91 KB
Pobrany: 84

 

Więcej o: KS

Projekt RPPM.06.01.01-22-0006/17 „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji: 01.10.2018 – 30.11.2020.

Więcej o: PCW