Kontakt

Pobierz

HOT

Dodany: 2023-07-31
Wielkość: 49 KB
Pobrany: 116

Więcej o: MKRPA

Klub Seniora

tel. 586704548

Patrycja Komowska 

tel. kom. 514095166

Pobierz

HOT

Dodany: 2021-05-25
Wielkość: 94.91 KB
Pobrany: 478

 

Więcej o: KS

Projekt RPPM.06.01.01-22-0006/17 „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.01. Aktywna Integracja, Poddziałanie 06.01.01. Aktywizacja społeczno-zawodowa – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji: 01.10.2018 – 30.11.2020.

Projekt RPPM.06.02.01-22-0013/17 „Rewitalizacja Centrum Pucka”, Oś Priorytetowa: 06. Integracja, Działanie: 06.02. Usługi społeczne, Poddziałanie 06.02.01. Rozwój usług społecznych – Mechanizm ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, okres realizacji: 01.02.2020 – 28.02.2022.

OŚWIADCZENIE

 

           Oświadczam, że w ramach projektu RPPM.06.02.01-22-0013/17 pod nazwą: „Rewitalizacja Centrum Pucka”; oś priorytetowa: RPPM.06.00.00.Integracja; działanie: RPPM.06.02.00.Usługi społeczne, Beneficjent zapewni trwałości projektu tzn. deklaruje gotowość do zachowania ciągłości funkcjonowania placówki z 20 miejscami świadczenia usług społecznych przez okres 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, tj. minimum do 31.03.2024 roku.  

Więcej o: PCW