Z myślą o osobach 60+ w lokalu przy ulicy Pokoju 5 w Pucku – dawnej „Bombonierce” dnia 5 stycznia 2021 r. nastąpi długo oczekiwane otwarcie Klubu Seniora. Nowa placówka jest odpowiedzią Miasta Puck na rosnące potrzeby osób starszych. Głównym celem jest stworzenie osobom starszym miejsca i warunków do spotkań, w trakcie których będą mogli spędzać ciekawie czas, rozwijać własne pasje, pogłębiać wiedzę, wymieniać się doświadczeniem. Podejmowane będą również działania edukacyjne, mające na celu wzrost umiejętności w zakresie wartościowego spędzania czasu wolnego.
Z uwagi na zaistniała sytuację pandemii koronawirusa wstępnie planujemy rozpoczęcie funkcjonowania „Klubu Seniora w Pucku” od 1 lutego 2021 r. Obecnie ogłosiliśmy konkurs na stanowisko koordynatora placówki, a po jego wyborze rozpoczniemy nabór uczestników.
W ramach inwestycji została wyremontowana i wyposażona sala główna ( min. umeblowanie, telewizor, radioodtwarzacz, zestaw komputerowy z dostępem do internetu) wraz z aneksem kuchennym, sala zajęciowa, dwie toalety, w tym jedna przystosowana do osób niepełnosprawnych, podjazd dla niepełnosprawnych.
Zadanie dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu pn.: Kompleksowy system wsparcia mieszkańców miast i gmin powiatu puckiego w wieku senioralnym i ich opiekunów, realizowanego w ramach partnerstwa z Gminą Puck, Gminą Kosakowo, Gminą Władysławowo i Fundacja Phenomen. Taki montaż finansowany pozwolił nam na adaptację całego lokalu i zapewnił funkcjonowanie placówce. Pieczę nad działalnością klubu, będzie pełnił Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku.
Wykonawcą robót była firma Kremer Graf-Sebastian Kremer
Wartość robót budowlanych wraz z wyposażaniem wyniosła 246 000,00 zł,
Kwota dotacji w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020: 149 999,99 zł
Kwota dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: 39 000,00 zł.
Wkład własny z budżetu miasta to 57 000 zł
Ponadto projekt partnerski przewiduje sfinansowanie funkcjonowania i dodatkowego wyposażenia klubu od września 2021 r. o wartości ok 500 tys. zł.