PUNKT KONSULTACYJNYDLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU I CZŁONKÓW ICH RODZIN mieszkańców miasta Puck

PUCK, ul. Stary Rynek 2 (za ratuszem) tel. 58 673-05-45

Prosimy, aby dzwonić tylko w wyznaczone dni i godziny.

DZIEŃ

GODZINA

RODZAJ POMOCY

PONIEDZIAŁEK

13.30-15.30

konsultacje psychologiczne dla dorosłych oraz konsultacje dla osób uzależnionych oraz ofiar przemocy

WTOREK

16.00-18.00

poradnictwo prawne

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, CZWARTEK

16.00 - 18.00

Telefon wsparcia

(porady indywidualne, udzielenie wsparcia i kompleksowej pomocy, w szczególności dla osób uzależnionych i współuzależnionym od alkoholu, doświadczających, stosujących przemoc oraz świadków przemocy (m.in. doradztwo w zakresie uzależnień oraz interwencji kryzysowej, działania interwencyjne wobec osoby stosującej przemoc domową)

662 783 639

CZWARTEK

16.00-18.00

wstępne konsultacje,

motywacja do leczenia,

udzielanie informacji

(policjant, pracownik socjalny, kurator ,pedagog)

CZWARTEK

18.00-20.00

PSYCHOLOG - PSYCHOTRAUMATOLOG
konsultacje dla dorosłych osób w kryzysie psychicznym, z tendencjami do  autodestrukcji, do alienacji i rezygnacji z celów życiowych, zaburzeń stresowych pourazowych