Puckie Centrum Wsparcia mieszkańców miasta Puck

PUCK, ul. Pokoju 8

DZIEŃ

GODZINA

RODZAJ POMOCY

ŚRODA

10.00-17.00

 

16.00-18.00

konsultacje psychologiczne dla dorosłych

grupa wsparcia dla kobiet

I i III PIĄTEK MIESIĄCA

17.00-20.00

 

konsultacje psychologiczne dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

 

II i IV PIĄTEK MIESIĄCA

17.00-20.00

konsultacje psychologiczne telefoniczne i online dla dzieci i młodzieży oraz rodziców

Telefon: 609 458 428

Skype:joannakwiec