MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z PROGRAMU

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w ramach Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,

 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Program adresowany jest do:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem  o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki  lub pomocy innej osoby  w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału  na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

oraz

osób niepełnosprawnych pow. 16 roku życia posiadających  orzeczenie o znacznym  lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

 

Nabór ma charakter ciągły i będzie trwał do momentu zakontraktowania godzin przewidzianych do realizacji
w Programie, nie dłużej jednak niż do 31.12.2021 r.

 

 1. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie
 2. Termin realizacji umowy: od momentu podpisania umowy do 31.12.2021 r.
 3. Warunki realizacji umowy:
 4. a. asystent może świadczyć usługi całodobowo, 7 dni w tygodniu;
 5. pod opieką asystenta może przebywać więcej niż jeden uczestnik Programu, w wymiarze godzin ustalanym wg bieżących potrzeb, jednak nie więcej niż 60 godzin miesięcznie na jednego uczestnika; godziny pracy asystenta z różnymi uczestnikami Programu nie mogą się pokrywać; w przypadku, gdy na uczestnika pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne miesięczny limit godzin wynosi 30.
 6. 4. Asystentem może być osoba, która spełnia jeden z poniższych warunków:
 7. a. posiada dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny;
 8. posiada co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np.: doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;
 9. została wskazana przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego;

 

W przypadku, gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia       z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

 

 1. Asystentem osoby niepełnosprawnej nie może być:
 2. opiekun prawny osoby niepełnosprawnej – uczestnika Programu,
 3. bądź
 1. osoba będąca członkiem rodziny lub faktycznie zamieszkująca z osobą niepełnosprawną – uczestnikiem Programu.

 

 1. 6. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 2. wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce
  (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
  i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
 3. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 4. załatwieniu spraw urzędowych;
 5. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 6. korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.);
 7. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

 

 1. Informacje dodatkowe:

W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone w tych samych godzinach usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;

 

Osoby zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o kontakt:

 • telefoniczny pod numerem telefonu 58 673 05 28;
 • e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • osobisty: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku, ul. 1 Maja 13, 84 – 100 Puck, pok. 4,                        w godzinach urzędowania Ośrodka, tj. poniedziałek-środa  w godzinach 7.30 – 30, czwartek              w godzinach 7.30 – 17.00, piątek w godzinach 7.30 – 14.00.