Drukuj

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku zaprasza osoby spełniające kryteria do składania wniosków na stypendium szkolne. Informujemy, że aby móc otrzymać stypendium należy zamieszkiwać wraz z rodziną na terenie miasta Puck oraz nie przekraczać miesięcznie kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski można pobrać na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku  w zakładce „Stypendia” lub pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w pok. 4.

Wypełnione wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, w pok. 4, w terminie do 15 września 2021.