Realizator programów z ramienia Gminy Miasta Puck – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku realizuje zadanie w zakresie refundacji kwoty VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych za okres od dnia 1 stycznia 2023 do dnia 31 grudnia 2023 r. do odbiorców paliw gazowych.

Szanowni Państwo!

Ośrodek Psychoprofilaktyki Nowa Perspektywa z Krakowa na zlecenie Miasta Puck realizuje „Diagnozę Uzależnień Behawioralnych na terenie Miasta Puck”. W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszego Miasta, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych.

Fundacja Dom Marzeń

Zapraszamy do zapoznania się z ulotką - pobierz

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku  informuje, że w dniu 20.12.2022 r.godz. 16.00Sali weselnej ,,Mario ''Puck, ul. Judyckiego 8 odbędzie się wigilia dla osób najuboższych, potrzebujących, samotnych oraz bezdomnych, którą organizuje Caritas Puck.