Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pucku zaprasza osoby spełniające kryteria do składania wniosków na stypendium szkolne. Informujemy, że aby móc otrzymać stypendium należy zamieszkiwać wraz z rodziną na terenie miasta Puck oraz nie przekraczać miesięcznie kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Wnioski można pobrać na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku  w zakładce „Stypendia” lub pobrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku w pok. 4.

Wypełnione wnioski składa się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pucku, w pok. 4, w terminie do 15 września 2021.

Wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres można złożyć:

  • od 1 lipca w formie elektronicznej;
  • od 1 sierpnia w formie papierowej (w urzędzie).

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZAPRASZA DO SKORZYSTANIA Z PROGRAMU

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

w ramach Programu ,, Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,

 finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

Informujemy, że od 1 Lipca 2021 r. realizacją programu „Dobry Start”, począwszy od ustalenia prawa do świadczenia dobry start z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.  (podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”).